Hulpaandrijving rolstoel

Wanneer u gebruikmaakt van een handbewogen rolstoel, kan het zijn dat u op een bepaald moment behoefte krijgt aan wat meer ondersteuning in de rolstoel om u zelfstandig te kunnen blijven voortbewegen. Hieronder wordt uitgelegd welke elektrische ondersteuningen die op de handbewogen rolstoel mogelijk zijn. Mobility & You is dealer van twee verschillende elektrische ondersteuningen: de Light Drive en de Click and Go. Hieronder vindt u ook meer informatie over deze twee voorzieningen.

Grofweg kan er onderscheid worden gemaakt tussen drie typen elektrische ondersteuningen voor de rolstoel: 1. de duwondersteuning dmv. hulp motor, 2. elektrische bediening rolstoel en 3. elektrische ondersteuning.

De duwondersteuning (Click and Go)

Wanneer uw rolstoel vooral wordt voortbewogen door iemand die achter de rolstoel loopt, kan een elektrische duwondersteuning zorgen voor een stuk minder belasting voor de duwer. De duwhulp wordt dan ook altijd bediend door degene die achter de rolstoel loopt. Door middel van een gashendeltje bepaalt de duwer de hoeveelheid ondersteuning die de hulpmotor biedt. Een voorbeeld van een elektrische duwondersteuning is de Click and Go. Dit is een motor met twee aandrijfwieltjes die onder de rolstoel wordt bevestigd. Deze duwhulp is gemakkelijk weer te ontkoppelen, zodat de rolstoel inklapbaar blijft en ook nog gewoon als zelfvoortbeweger kan blijven functioneren.

duwondersteuning rolstoel

Elektrische bediening van handbewogen rolstoel (Light Drive)

Wanneer u de rolstoel graag zelf wilt bedienen op een ontspannen manier, kan een losse hulpmotor aan de rolstoel een uitkomst zijn. Hierbij wordt de (meestal relatief lichte) motor door de gebruiker zelf of door iemand anders aan de rolstoel gekoppeld. Vervolgens wordt de rolstoel aangedreven door middel van deze motor. Bij sommige losse hulpmotoren is het noodzakelijk om de hoepels een klein zetje te geven waarna de rolstoel gaat rijden; de rolstoel komt tot stilstand door een armbeweging te maken. Andere hulpmotoren worden bediend door middel van een joystick die aan de armleuning is bevestigd. Een goed voorbeeld van deze laatste voorziening is de Light Drive. De lichte motor hangt hierbij achter de rugbuizen van de rolstoel. Doordat de hele voorziening gemakkelijk af te koppelen is, blijft de rolstoel inklapbaar en behoud deze zijn unieke specifictaies.

elektrische rolstoel aandrijving Light Drive

Elektrische wielen

Bij elektrische wielen is de hulpmotor in de wielen verwerkt. Deze oplossing is vooral bedoeld voor mensen die zelf nog actief willen hoepelen met de rolstoel, maar wat extra ondersteuning wensen. Om elektrische wielen goed te kunnen gebruiken is het dus noodzakelijk dat de hoepelbeweging kan worden gemaakt door de persoon in de rolstoel. Door de hoepels een klein zetje te geven, worden de hulpmotors in de wielen geactiveerd en worden de wielen daardoor aangedreven. Een voordeel van elektrische wielen is dat de er geen (zware) motor onder de rolstoel hangt en er nog een redelijk actieve rijstijl mogelijk is. Een nadeel is dat de motors in de wielen vrij zwaar zijn en de wielen niet door de gebruiker zelf zijn af te koppelen wanneer deze in de rolstoel zit, en dat er altijd een extra set wielen nodig is om de rolstoel ook als ‘gewone’ handbewogen rolstoel te laten functioneren.